Aleksander Jæger

Aleksander Jæger viser ny utstilling i montrene i Oslo bussterminal!

Aleksander Jæger jobber med skulpturelle installasjoner, som fremstår som abstrakte, men også med referanser til natur og kropp. Skulpturene har blitt til gjennom bearbeiding av overskuddsmaterialer fra gummiindustrien satt sammen med trevirke. De preges av et gjensidig avhengighetsforhold mellom materialene, og mellom verk og arkitekturen i rommet. Gamle og nye verk har dessuten en relasjon, der Jaeger i arbeidet med nye verk gjenbruker deler fra tidligere arbeider. I så måte skaper han også kontinuitet i sin kunstneriske prosess.

Utstillingen er kuratert av Kunstvisitten, en avdeling ved Akershus Kunstsenter, og den vises til 15. juli 2020.

Foto: Pekka Persson