Intervju i Vårt Land

Les intervju om utstillingen Tro, håp og kjærlighet?,  som vises i kunstsenteret og i Lillestrøm kirke. 

Avisen Vårt Land har tatt en prat med direktør Rikke Komissar og prest Hallvard Mosdøl, om den kommende utstillingen og om trekk i samtiden.

– Kunstnerne utforsker liv og tro, men med ulike metoder. De leter etter noe inni seg som kan gi alternative svar, eller de har en fascinasjon for ritualer. Utstillingen vil kunne ut­ fordre både «kunstfolket» og «kirkefolket», sier Komissar, som er direktør ved kunstsen­teret og en av kuratorene bak utstillingen.

– Vi er litt spente på mottakelsen. Jeg tror det vil kunne bli en flott auditiv og visuell opplevelse i klokketårnet. Vi har ikke gått detaljert inn i kunst­ senterets arbeid, men hatt et ønske om å prøve noe nytt. Som kirke i en liten by er det viktig å bygge nye relasjoner og å vise kreativitet og åpenhet. Samtidig må vi våge å være kirke og å stå i en tradisjon. Men tradisjonen er ikke statisk, sier Mosdøl.

Dersom du har abonnement på Vårt Land, så kan intervjuet leses i sin helhet her.