Nytt samarbeid med Volla skole!

Nylig fikk Akershus Kunstsenter en overraskende telefon fra Sparebankstiftelsen DNB i Lillestrøm, med den gledelige nyheten om at et nytt og spennende prosjekt med Volla skole er tildelt hele 700 000,-

Midlene er øremerket kunstprosjekter som inkluderer barn og unge. Prosjektet vil iverksettes i og med det nye kunstsenteret, Nitja senter for samtidskunst, der elevene på 6. trinn skal jobbe sammen med kunstnere i både skolen, byen og kusntsenteret. Så langt er Liva Mork og Jennie Bringaker blant de engasjerte kunstnerne.

– At kunstsenteret kan knytte kontakt med elevene gjennom flere år, vil danne grunnlaget for en god relasjon mellom elevene og kunstsenteret, og ikke minst gi barna et morsomt og kreativt tilbud i skoletiden. Vi er takknemlige for at Volla skole er fremoverlente og ser på kunsten som en verdi de kan gripe og bringe videre inn i undervisningen, sier direktør Rikke Komissar til Kunstavisen, som var til stede under overrekkelsen av sjekken.

Også rektor ved Volla skole, Ole Martin Hauglid Øyen, er svært fornøyd.

– Det som jo er flott er at ungene får etablert et godt forhold til kunstsenteret og at de kan utvikle et forhold til samtidskunst.

Gjentatte besøk i kunstsenteret danner utgangspunktet for det unike samarbeidet som nå skal ta form.

– Lærer Ingebeth Melhus ved Volla skole har i flere år tatt med sine klasser til kunstsenteret, og det er det langvarige forholdet som har lagt grunnlaget for prosjektet, sier Komissar til Romerikes Blad, som også var til stede ved overrekkelsen.