Formidlingskonsulent

Formidlingskonsulent 50% stilling utlyses.

Har du erfaring fra arbeid med barn og ungdom? Har du kunnskap om samtidskunst? Synes du det er morsomt å lede workshoper for de unge? Har du erfaring fra å formidle utstillinger til barn i ulike aldre? Er du i tillegg en positiv, ryddig og pålitelig person? Da er du kanskje vår nye formidlingskonsulent og Nitja senter for samtidskunst sitt ansikt utad for barn!

Akershus Kunstsenter flytter inn i nytt bygg i Lillestrøm, og bytter navn til Nitja senter for samtidskunst. Til vårt nye kunstsenter søker vi en smilende, entusiastisk, kreativ og erfaren formidlingskonsulent, som skal ha ansvar for formidlinger og aktiviteter for barn i ulike aldre.

Målet er å øke forståelsen hos unge for hva samtidskunst er, og at de unge får et lekent, undersøkende og nysgjerrig forhold til kunst.

Som person må du håndtere å ta ting på sparket og like travelt miljø. Du må også trives på rolige dager, og være selvgående til å se hva som trengs å gjøre. Du vil ha helgevakt hver tredje helg, som en del av ansvaret med å følge opp helgeaktiviteter og knytte kontakt med barn og voksne.

Vi ønsker at du skal utvikle formidlingsopplegg sammen med oss i fagstaben, og deretter søke om nødvendige midler som supplement til kunstsenterets driftsbudsjett. Å kunne sette opp budsjett er nødvendig, og du må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Vi ønsker videre at du bruker sosiale medier som del av informasjonsstrategien, for på den måten å aktivt bidra med å synliggjøre vår drift og tilbud.

Kunstfaglige oppgaver:
– Utvikle aktivitets- og formidlingsopplegg som er egnet for ulike aldersgrupper.
– Koble aktiviteter for barn til vår øvrige utstillingsdrift, slik at barn og unge får et tett forhold til kunsten vi viser, og får bedre forståelse for samtidskunst.
– Oppfølging og veiledning av kunstnere/kursholdere knyttet til formidlingsaktiviteter.
– Koble inn sosiale kunstprosjekter, og være en pådriver i arbeidet med å tenke nytt omkring kunstformidling.
– Bistå i arbeidet med å utvikle en egen «kunstklubb» for unge.

Administrative oppgaver:
– Utvikle prosjekter og søke om midler til gjennomføring.
– Sette opp aktivitetsplan for workshoper og aktiviteter.
– Bestille nødvendig utstyr og materialer, og ha overordnet oppsyn med alt som er relatert til aktiviteter for barn og unge.
– Opparbeide deg godt nettverk blant barnehager, skoler og foreldre / barn i området.
– Bidra til å øke publikumsbesøket gjennom kommersielle tilbud som bursdagsfeiringer og andre konsepter som kobler kunst & barn.

Informasjon:
– Informere og selge våre tilbud ut til befolkningen på ulike måter (digitalt og trykksaker).
– Være bindeleddet mellom aktivitetsrommet, resepsjonen, administrasjonen og kunstnerne.
– Bidra til å synliggjøre kunstsenteret i sosiale medier.

Stillingen er turnusbasert, med helgeansvar hver tredje helg. Variabel arbeidstid må regnes med.

Ønsket tiltredelse i november 2020, med oppstart av aktiviteter i januar 2021. Personlig egnethet vektlegges.

Stillingen plasseres i lønnstrinn 49–50. Kunstsenteret er knyttet til tariffavtale i Virke (Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner, 2018–2020).

Send søknad og CV til dagligleder@akershuskunstsenter.no Søknadsfrist 2. august 2020