Regionale prosjektmidler

DIGITAL SØKNADSPORTAL åpner i midten av juni og er tilgjengelig her.
SØKNADSFRIST 1. september 2020!

Formålet med ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Det kan gis støtte til utstillinger/prosjekter ved alle typer offentlig tilgjengelige visningssteder. Støtten kan bare brukes til utstillinger som skal holdes eller påbegynnes senest to år etter året for søknadsfristen. Regionale prosjektmidler kan bare nyttes til separatutstillinger og gruppeutstillinger, ikke til kollektivutstillinger. Kollektivutstillinger er i denne sammenhengen definert som utstillinger der kunstnerne etter åpen invitasjon sender inn verk som så, med eller uten juryering, blir stilt ut samlet. Det gis ikke støtte til utstillinger som er påbegynt før søknadsfrist. Det gis ikke støtte til avsluttede eller påbegynte utstillinger eller prosjekter. Det gis ikke støtte til utstillinger i utlandet.

Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter og eier ordningen. Søknad om støtte blir behandlet på to nivåer: Prosjektmidlene blir fordelt av en tildelingskomite, etter mottatt skriftlig begrunnede innstillinger fra fem regionale innstillingskomiteer.

Regioninndeling for de fem innstillingskomiteene har sekretariatet lagt til oppgitt kunstsenter:

  1. ØST: Viken, Oslo: Østfold Kunstsenter
  2. MIDT: Innlandet, Trøndelag: Oppland Kunstsenter
  3. SØR: Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter
  4. VEST: Vestland, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane Kunstsenter
  5. NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter

De regionale innstillingskomiteene oppnevnes av Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) sentralt og består av:
– to representanter oppnevnt av Norske Billedkunstnere
– en representant oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere

KiN har det koordinerende ansvaret for sammensetningen av komiteene, hvor leder i hver innstillingskomite oppnevnes av KiN.

Tildelingskomiteen består av lederne for de fem regionale innstillingskomiteene og møter hos KiN i slutten av oktober.

For mer informasjon gå til Kunstsentrene i Norge.