Den store kunstdagen: Blaker Skanse

På Blaker Skanse blir det utstillinger i Galleri Blaker skanse ved Gisle Harr og Christopher Haanes, samt verksted for barn, åpne atelierer i KunstSkansen, omvisning i atelierene, historisk vandring, kunstbibliotek i peisestua, Blaker Meieri holder åpent og åpen kafé.

Krutthuset kl. 12–16:
Lydverk fra prosjektet «Stemmene fra Lillestrøm» av Naja Lee Jensen.

Galleri Blaker Skanse, kl. 12–16:
Utstilling med Gisle Harr og Christopher Haanes.

Smia kl. 12–16:
Barnas KunstSkanse: Kunstverksteder for barn med utgangspunkt i tematikken identitet, sted og tilhørighet. Figur/skulpturverksted med Gisle Harr og tegne- og maleverksted med Toril Wiik og Inge Jensen.

KunstSkansen kl. 12–16:
Åpne atelierer i KunstSkansen: KunstSkansen er et profesjonelt atelierfelleskap med 23 kunstnere som jobber i lokalene på Blaker Skanse. De er også ansvarlige for det kunstnerdrevne Galleri Blaker Skanse.

Kunstnere og kunsthåndverkere som deltar med åpne atelierer på KunstSkansen: Ronja Allum, Sissel Aurland, Maia Birkeland, Hege Bratsberg, Berit Rytter Hasle, Odd Maure, Reidun Moe, Ulrike Niederberger, Alf Christian Samuelsen, Nina Staff og Lene Charlotte Tangen.

Ute på Blaker Skanse kl. 12–16
Land Art-verk på uteområdet av kunstnerne Alf Christian Samuelsen, Sissel Aurland og Inge Jensen fra KunstSkansen.

Peisstuen kl. 12–16:
Åpning av kunstbiblioteket på Blaker Skanse.

Kaféen kl. 12–16:
Åpen kafe i regi av Blaker Skanses Venner.

Blaker Gamle Meieri kl. 12–16:
Åpent grafikkverksted og utstilling med Erika Reed, Cathrine Alice Liberg og Suzannah Rehell Øistad

Omvisninger kl. 13–15:
Omvisning i KunstSkansens atelierer med Ronja Allum og samtale med utvalgte kunstnerne. Oppmøte ved Smiabygget.

Historisk vandring kl. 14:
Med Svein Sandnes, i regi av Blaker Skanses venner. Oppmøte ved Smiabygget.