Den store kunstdagen: Fetsund Lenser

På Fetsund Lenser blir det åpent museum og kafé, verksted for barn, utstilling med kunstnerne Joakim Blattmann, Hans Hamid Rasmussen og Marit Roland, mulighet for «å gå på vannet». I tillegg deltar Lillestrøm kulturskole med eget kunstprosjekt i regi av Mark Anthony Wennberg og Liv Østerberg.

Fetsund lenser kl. 12–16:
– Åpent museum og kafé.
– «Gå på vannet»: Fra hvilebrakkene kan publikum «gå på vannet» på flåtene ut på fløtingsanlegget i elva, og nedover til Besøkssenteret og Båthuset.
– Natursti på Blikkomøya.
– Omvisninger i museet kl. 12 og kl. 14

Inviterte kunstnere viser stedsspesifikke verk på området til Fetsund Lenser:
– Naja Lee Jensen viser prosjektet «Stemmene fra Lillestrøm»
– Joakim Blattmann viser lydinstallasjonen «Treverk» i Hvilebrakka ved Besøkssenteret
– Hans Hamid Rasmussen i samarbeid med elever fra Bingfoss ungdomsskole og Østersund ungdomsskole viser verket «SAMMENHENG – henge i sammen» ute på elva
– Marit Roland viser arbeidet «Paper Drawing #32» i Smia

Omvisninger
kl. 12.00 og kl. 14.00
– Omvisning Fetsund lenser
– Omvisning Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren