Den store kunstdagen: Lillestrøm by

I Lillestrøm by blir det arrangementer på Akershus Kunstsenter, Lillestrøm kunstforening og i Elvebredden kunstpark. Publikum kan oppleve fotoutstilling og boklansering, utstilling av prosjekter laget gjennom av skoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken, utendørsprosjekt i Elvebredden kunstpark, samt dansevandring!

Lillestrøm kunstforening kl. 12–18.30:
Fotoutstillingen «Nye Lillestrøm kommune» og boklansering. Arrangør er Lillestrøm Fotoklubb LKF i regi av Lillestrøm Kunstforening.

Akershus Kunstsenter kl. 12–18.30:
Opplev verket ”Stemmene fra Lillestrøm” av Naja Lee Jensen i Akershus Kunstsenter.

I tillegg fylles hele huset av en utstilling som presenterer fem DKS-prosjekter som alle tar for seg ulike sider av identitet og tilhørighet, gjennomført i forbindelse med Den store kunstdagen. Følgende kunstnere og skoler er en del av Den store kunstdagen, i regi av Den kulturelle skolesekken:

– Prosjektet «FANE» ledet av kunstnerne Gabriella Gøransson og Kristine Fornes med skolene Åsenhagen, Hovinhøgda, Vesterskaun og Garderåsen.

– Prosjektet «KART» av kunstner Hilde Grønner Flikke med skolene Brånås, Asak, Dalen, Haugtun og Fjuk.

– Prosjektet «Mitt blikk» av kunstner Espen Tollefsen med skolene Skjetten, Kjeller, Vigernes, og Sørumsand.

– Prosjektet «ORDFØRERKJEDE» av kunstner Silje Eugenie Strande Øktner med skolene Sørum, Grunnskolen Oslo Kristne Senter og Gjellerås.

– Prosjektet «LABYRINT» gjennomføres av Lotta Qvis og Nils Qvis fra Arkki – Arkitekturskole for barn og unge i Helsingfors/ Finland. Prosjektet er et samarbeid mellom Arkki, Finno / Finsk-norsk Kulturinstitutt og DKS Viken. Assistenter er Vibeke Kirkebø Hegg og Rami Maktabi, skolene som deltar er Sagdalen, Sten-Tærud, Riddersand og Frogner.

Verkstedene er støttet av Lillestrøm kommune og Viken fylkeskommune, og er produsert av Pilotgalleriet ved Akershus Kunstsenter og Viken DKS.

OBS! Avsluttende markering med ordfører Jørgen Vik vil bli videodokumentert og delt i etterkant (pga korona):
– Performance og overrekkelse av ordførerkjede med kunstner Silje Eugene Strande Øktner
– Overrekkelse av fane laget av kunstnerne Gabriella Gøransson og Kristine Fornes i samarbeid med elever fra skolene Åsenhagen, Hovinhøgda, Vesterskaun og Garderåsen

Elvebredden kunstpark
Fra kl. 12:
DKS-prosjektet Labyrint stilles ut i kunstparken.

Elvebredden kunstpark kl. 18.30:
TILT dansevandring i Elvebredden Kunstpark i regi av dansekompaniet Panta Rei. OBS! Maks 20 personer per vandring. Fem vandringer vil arrangeres. Link til påmelding:

kl. 18.30, kl. 18.50, kl. 19.10, kl. 19.30, kl. 19.50

Kunstvisitten
I forbindelse med Den store kunstdagen arrangeres det lukket verksted i regi av Kunstvisitten i Stillverksveien med kunstner Torun Katarina Linge.

Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger og kurs for ulike helse – og sosialinstitusjoner i Akershus. Virksomheten er finansiert av fylkeskommunen, og tilbudet er gratis til fylkets ulike institusjoner.