Den kulturelle spasserstokken

Skedsmo kommune har kjøpt en tjeneste av Akershus Kunstsenter til den kulturelle spasserstokken.  Prøveprosjektet består av en utstilling med formidling og et malerkurs for brukere av Skedsmotun bo- og behandlingssenter.  I etterkant av kurset, ble det arrangert en utstilling av alle de fine maleriene.  Det lokale koret sang på åpningen og Kirsten Arnesen, ansvarlig for «Den kulturelle spasserstokken» i Skedsmo, holdt åpningstalen.