Formidling

Vi ønsker at Akershus Kunstsenter skal være et spennende og engasjerende sted å besøke for alle. Derfor legger vi stor vekt på formidling til både barn og voksne.

Gjennom året arrangerer vi utstillinger med tilhørende aktuelle seminarer og aktiviteter. I tilknytning til utstillingene arrangerer vi barneverksteder i leseloungen vår, hvor man alltid kan komme og lage egen kunst.

I tillegg tilbyr vi omvisninger i alle utstillinger. Her tar vi utgangspunkt i relevante tema i utstillingene og tilrettelegger etter gruppe og alder. For barnehager og skoler er omvisninger gratis.

Gjennom å se og snakke, vise åpenhet og nysgjerrighet finner vi sammen veien til diskusjon og engasjement. Og herfra forsøker vi å åpne nye rom for refleksjon og vise kunstens relevans for både samfunnet og den enkelte.

 

Ikke nøl med å ta kontakt for spørsmål eller bestillinger.
Kontaktperson: Rikke Komissar, tlf. 64 84 34 40, eller mail

post@akershuskunstsenter.no