Info

Akershus Kunstsenter har byttet navn til Nitja senter for samtidskunst, og flyttet inn i nytt bygg som åpner våren 2021 i Kirkegata 10A, Lillestrøm. For mer informasjon, se www.nitja.no.

______________

Hvem er vi?

Akershus Kunstsenter er et ressurssenter for samtidskunst, med vekt på visning og formidling. Vi holder til i Lillestrøm. Kunstsenteret er medlem i foreningen Kunstsentrene i Norge, som omfatter totalt 15 fylkesfinansierte kunstsentre i Norge.

Administrasjonen består av syv ansatte, fordelt på til sammen fem stillingshjemler.
Våre oppgaver er blant annet å produsere og formidle utstillinger som vises i kunstsenteret, utstillinger tilknyttet Den kulturelle skolesekken i Akershus (Pilotgalleriet) og utstillinger som vises i ulike helse- og sosialinstitusjoner i Akershus (Kunstvisitten).  Vi drifter også visningsarenaer i Oslo bussterminal og i kantinen i Akershus fylkesadministrasjon (Galleri Oslo).

Vi har et eget utvalg som oppnevner kunstneriske konsulenter for kunstprosjekter i offentlige bygg i Akershus, og gir mer enn gjerne råd og veiledning omkring kunst i offentlig rom.

Direktør for Akershus Kunstsenter er Rikke G. Komissar, som har ledet kunstsenteret siden 2008.

Hvor er vi?
Vi holder til i Storgata 4 i Lillestrøm, to minutters gange fra togstasjonen, med innkjørsel fra Kirkegata til parkering, og med hovedinngang fra Storgata.

Hvordan komme seg hit?
Det går direktetog fra Oslo S til Lillestrøm, det tar kun 11 minutter! Ta linje L14 retning Kongsvinger, L13 retning Dal, R10 retning Lillehammer, L12 retning Eidsvoll. Togene går henholdsvis 04, 14, 24, 34, 44 og 54 minutter over hver time fra Oslo S.
Bussterminalen ligger vis-à-vis togstasjonen i Lillestrøm.

Åpningstider: onsdag–søndag kl. 12–17.
Følg oss gjerne på facebook for oppdatert informasjon!

Klikk her for å se kart.

KUNSTSENTRENE I NORGE
Akershus Kunstsenter er med i Kunstsentrene i Norge (KiN), som er en nettverksorganisasjon for kunstsentrene.

Resolusjon for Kunstsentrene i Norge (KiN):

Kunstsentrene i Norge spiller, og har i flere tiår spilt, en vesentlig rolle i arbeidet med å produsere, vise og formidle samtidskunst. Kunstsentrene utvikler kunstnerskap, bygger kunstkompetanse og styrker ytringsmangfoldet.

Kunstsentrene mottar tilskudd fra fylkeskommuner og kommuner, samt Sametinget, men tildelt økonomi står ikke i forhold til ambisjonene og potensialet til kunstsentrene.

Årsmøtet i Kunstsentrene i Norge (KiN) oppfordrer med dette nasjonale og regionale offentlige myndigheter til aktivt å styrke det regionale kunstfeltet ved å legge til rette for tilskudd som sikrer en styrket drift av kunstsentrene. I en tid der nye regioner etableres, er de regionale kunstsentrene viktigere enn noensinne.

Vedtatt av Årsmøtet til Kunstsentrene i Norge (KiN) 6. mai 2019. De 15 kunstsentrene i Norge er regionalt drevet, og utgjør årsmøtet og KiN.