Årsrapport 2006    _arsmelding-aks-06_uten-bilder

Årsrapport 2009      arsrapport-09-komprimert

Årsrapport 2010     2 pdf 2 mai

Årsrapport 2011      årrapport web

Årsrapport 2012   Årsrapport2013-Web