Representantskapet

Representantskapet er Akershus Kunstsenters øverste organ, og fungerer som et årsmøte.

Følgende personer sitter i representantskapet:

Tonje Gjevjon (styreleder Akershus Kunstsenter)
Inger Wold Lund (BOA)
Morten Gran (BOA)
Kristine Fornes (NKOA)
Cathrine Kullberg (NKOA)
Jan O. Teksum (representant Skedsmo kommune)
Tone Østerdal (representant Akershus fylkeskommune)
Rikke Komissar (direktør Akershus Kunstsenter)