Representantskapet

Representantskapet er Akershus Kunstsenters øverste organ, og fungerer som et årsmøte.

Følgende personer sitter i representantskapet:

Tonje Gjevjon (styreleder Akershus Kunstsenter)
Steffen Håndlykken (BOA)
Ivan Galuzin (BOA)
Linda Lothe (NKOA)
Heidi Sand (NKOA)
Jan O. Teksum (representant Skedsmo kommune)
Heidi Hovemoen (representant Akershus fylkeskommune)
Rikke Komissar (direktør Akershus Kunstsenter)