Representantskapet

Representantskapet er Akershus Kunstsenters øverste organ, og fungerer som et årsmøte.

Følgende personer sitter i representantskapet:

Elin Drougge       (BOA)
Anne Biringvad  (BOA)
Tonje Ramstad (BOA)
Anette Koefoed  (BOA)
Hanne Øverland (NK-Stor Oslo)
Randi Øverli (NK-Stor Oslo)
Kaja Gjedebo (NK Stor-Oslo)
Linda Lothe ( NK Stor-Oslo)

En representant fra Akershus Fylkeskommune
En representant fra Skedsmo Kommune

Daglig leder fra Akershus Kunstsenter
Styreleder for Akershus Kunstsenter