Kunst i offentlig rom – Regionalt samarbeidsutvalg RSU

HVORFOR KUNST I BYGG ELLER UTEROM?

Alle offentlige bygg bør vektlegge kunst som en integrert del av den arkitektoniske opplevelsen, det være seg som del av bygget eller i uterommet. Kunst fremmer trivsel, utfordrer sansene, vekker nysgjerrighet og bidrar til å styrke et bygg eller uterom med kreative impulser. Det er mange faktorer som spiller inn og påvirker vår opplevelse av et sted. Hvilke faktorer gjør at noe oppleves som et godt sted å være? Vi er overbevist om at kunst er viktig for mennesker, og ønsker kommuner, fylkeskommunen og private aktører til å ta kontakt, for veiledning i forhold til kunst og utsmykking.

Akershus Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med, og rådgivning til kunstprosjekter. Fra statlig hold, gjennom KORO, er Akershus Kunstsenter delegert ansvar for oppnevning av konsulenter og godkjenning av kunstplaner gjennom et eget organ kalt Regionalt samarbeidsutvalg (RSU).

Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) er tilknyttet de regionale kunstnersentrene og består av 2-3 medlemmer. Akershus Kunstsenter er sekretariat for Regionalt Samarbeidsutvalg i  Akershus, og med dette mandatet ønsker vi å fremme bruk av kunnskapsrike konsulenter som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i samarbeid med oppdragsgiver.

Ønsker å få kunstnerisk konsulent til ditt byggeprosjekt eller har du spørsmål, ta kontakt med oss!

RSU Akershus består av to kunstnere. Fra 2020 er en oppnevnt av NK Viken og en oppnevnt av BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus)

Sekretariat for RSU er direktør ved Akershus Kunstsenter. Kontakt på telefon 64 84 34 44.

Edith Lundebrekke, Kjenn U.skole 2012, Utsnitt, foto A.Koefoed Edith Lundebrekke, Kjenn U.skole 2012 Utsnitt 2, foto A.Koefoed

 

 

 

 

 

Bilder fra Kjenn Ungdomskole, med kunst av Edith Lundebrekke.