RSU

RSU står for Regionalt Samarbeidsutvalg.

Akershus Kunstsenter er sekretariat for Regionalt Samarbeidsutvalg i  Akershus, hvis oppgave er knyttet til kunstnerisk utsmykning. Kunsterisk utsmykning forstås som billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en arkitektonisk sammenheng.

Vi oppnevner kunstkonsulenter til det lokale kunstutvalget som normalt er slik sammensatt:

  • byggets arkitekt
  • en representant for byggherre
  • en representant fra brukerne
  • en billedkunstner/kunst- håndverker

RSU godkjenner den endelige kunstplanen, og har det overordnede kunstneriske ansvaret i kommunale og fylkeskommunale utsmykkingsprosjekter.

Om du ønsker å bli konsulent på kunstnerisk utsmykning, ta kontakt med KORO.

Om du ønsker å få kunstnerisk konsulent til ditt byggeprosjekt, ta kontakt med oss!

RSU Akershus består av:

Kristin Bergaust (BOA)
Trine Maurits (NK Stor-Oslo)