STYRET

Styret 2017–2018

Styreleder:                Tonje Gjevjon
Nestleder:                 Kristin Sæterdal
Styremedlem:           Sverre Gullesen
Styremedlem:           Hanne Mæland
Styremedlem:           Tor Arne Samuelsen
Sekretær for styret: Rikke Komissar