STYRET

Styret 2015

 

Styreleder                 Tonje Gjevjon

Nestleder                  Hilde Dramstad

Styremedlem            Petter Snare

Styremedlem            Kristin Sæterdal

Styremedlem            Liva Mork

Styremedlem             Tor Arne Samuelsen

Sekretær for styret   Rikke Komissar