STYRET

Styret 2019–2020

Styreleder:               Tonje Gjevjon
Styremedlem:          Kristin Sæterdal
Styremedlem:          Sverre Gullesen
Styremedlem:          Hanne Mæland
Styremedlem:          Tor Arne Samuelsen
Sekretær for styret: Rikke Komissar

Varaer: Merete Røstad, Victor Mutelekesha og Tonje Brenna.