STYRET

Styret 2020–2021

Styreleder: Tonje Gjevjon
Nestleder: Sverre Gullesen
Styremedlem: Alexander Grüner-Möstrom
Styremedlem: Hanne Mæland
Styremedlem: Tor Arne Samuelsen

Sekretær for styret: Rikke Komissar

Varaer: Merete Røstad, Victor Mutelekesha og Tonje Brenna.