Jennie Hagevik Bringaker / Sara Eliassen – velkommen til åpning 8. febr kl. 19 – 23!

Fra et hotellrom i Normandie skisserer Eliassen konturene av en fiktiv karakter som har søkt tilflukt i et hotellrom. Med utgangspunkt i dette materialet og med gjenstander som representerer hotellrommet, vil Bringaker utføre handlinger og installasjoner som på ulike måter gjenspeiler karakteren som bygges i rommet i Normandie.

Les mer