Kontakt

Direktør
Rikke G. Komissar
E-post: dagligleder@akershuskunstsenter.no
Tlf. 64843444

Utstillingsleder
Tor Arne Samuelsen
E-post: utstillingsleder@akershuskunstsenter.no
Tlf. 64843447

Leder Pilotgalleriet
Liv Klakegg
E-post: pilotgalleriet@akershuskunstsenter.no
Tlf. 64843443

Leder Kunstvisitten
Kirsten Mørck
E-post: kunstvisitten@akershuskunstsenter.no
Tlf. 64843448

Prosjektkoordinator
Monica Holmen
E-post: koordinator@akershuskunstsenter.no
Tlf. 64 84 34 49

Ansvarlig for kunstbutikken
Anne Silje Kolseth
E-post: post@akershuskunstsenter.no 

Økonomisekretær
Kristin Uthus
E-post: okonom@akershuskunstsenter.no
Tlf. 64843442

Besøksadresse
Storgt. 4,
2000 Lillestrøm

Postadresse
Pb. 327, 2001 Lillestrøm

Telefon: 64 84 34 40