Kunstvisitten

Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger og kurs for ulike helse – og sosialinstitusjoner i Akershus. Virksomheten er finansiert av fylkeskommunen, og tilbudet er gratis til fylkets ulike institusjoner. For informasjon og påmelding kontakt leder Lene Tori Obel Bugge på kunstvisitten@akershuskunstsenter.no.

Kunstvisittens modell bygger opp to hovedprinsipper:
«Å se»: utstillingsvirksomhet hvor vi gjennom opplysning om kunst vil stimulere til opplevelse av kunst.
«Å gjøre»: hvor vi vil stimulere brukerne på institusjonene til å få kontakt med og utvikle egne kreative evner.

I 2019 er fire utstillinger på turné til 15 ulike dagsentra, aktivitetshus, helse- og sosialinstitusjoner i Akershus.

Tema for utstillingene er Et maleri er et dikt uten ord, og dette var også tittelen da utstillingene ble vist samlet i Akershus Kunstsenter i januar–februar 2019. Utstillingene viser arbeider av Wendimagegn Belete, Ester Maria Bjørneboe, Hennie Ann Isdahl og Kiyoshi Yamamoto. I tillegg mottar de samme stedene ett eller to kunstkurs, etter egne ønsker. Kursene for 2019 utgjør animasjon, foto, tegning, maleri, monotypi, mandala, stofftrykk, smykker og keramikk. Kunstnerne som formidler / holder kurs i 2019 er: Anne-Liis Kogan, Eli Møller, Hanne Frey Husø, Jan Trygve Fløysvik, Mimi Swang, Linda Jansson Lothe, Ragnhild Winsvold, Torun Katarina Linge, Cathrine Rasmussen, Pekka Persson og Lene Tori Obel Bugge.
Kiyoshi Yamamoto, Frances Farmer Will Have Her Revenge, og Esther Maria Bjørneboe, Omdreininger.