Kunstvisitten

Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger og kurs for ulike helse – og sosialinstitusjoner i Akershus. Virksomheten er finansiert av fylkeskommunen, og tilbudet er gratis til fylkets ulike institusjoner. For informasjon og påmelding kontakt leder Lene Tori Obel Bugge på kunstvisitten@akershuskunstsenter.no.

Kunstvisittens modell bygger opp to hovedprinsipper:
«Å se»: utstillingsvirksomhet hvor vi gjennom opplysning om kunst vil stimulere til opplevelse av kunst.
«Å gjøre»: hvor vi vil stimulere brukerne på institusjonene til å få kontakt med og utvikle egne kreative evner.

2020 er fire utstillinger på turné til 15 ulike dagsentra, aktivitetshus, helse- og sosialinstitusjoner i Akershus. 
 
Tema for utstillingene er Stop. Rewind. Play., og dette var også tittelen da utstillingene ble vist samlet i Akershus Kunstsenter i januar–februar 2020. Utstillingene viser arbeider av Jorunn Irene Hanstvedt, Lina Norell, Nina Malterud og Trude Westby Nordmark. I tillegg mottar de samme stedene ett kunstkurs, etter eget ønske. Kursene for 2020 utgjør foto,  maleri, decoupage, monotypi, stofftrykk, video, raku og keramikk. 
 
Kunstnerne som formidler / holder kurs i 2020 er: Anne-Liis Kogan, Eli Møller, Mimi Swang, Linda Jansson Lothe, Ragnhild Winsvold, Torun Katarina Linge, Cathrine Rasmussen og Pekka Persson.
 
Trude Westby Nordmark, Underverk, 2020. Foto: Istvan Virag