Kurs i institusjonene

Kursene

Kunstvisitten tilbyr kurs i enkle kunstteknikker.  Kursene holdes av kunstnere og er beregnet på beboere i institusjonen.  Kursene legges tilrette for hver enkelt institusjon, både med hensyn til antall kursdeltagere, plassmulighet, tid til rådighet, ferdighetsnivå, utholdenhet og hvilke teknikker som egner seg best.  Vi har merket at kunstkursene, i tillegg til en økt kunstforståelse, gir en ny og sterkere motivasjon, evne til konsentrasjon og en forsterket skaperglede og -evne.  De institusjonene som ønsker kurs, må ta kontakt med Akershus Kunstsenter.  Kursene er gratis.

Keramikkurs på Elvestad med Linda Lothe

Elvesta 1 Elvestad 2 Elvestad 3 Elvestad 4 elvestad 5

Malerkurs på Maisenteret med Kirsten Mørck

blindtegning1 Blindtegning2 Blindtegning3 Blindtegning4 Blindtegning5 Blindtegning6 Blindtegning7 Blindtegning8 Blindtegning9 Blindtegning10Blindtegninger som oppvarming

Maisentereret 1 Maisenteret 2 Maisenteret 6 Maisenteret 8 Maisenteret 9 Maisenteret 11 Maisenteret 12 Maisenteret4 Maisenteret7 Maisenteret10

Smykkekurs på Elvestad, med Hilde Dramstad

smykkekurs-186-300x199 smykkekurs-187-300x199 smykkekurs-188-300x199 smykkekurs-193-300x199 smykkekurs-195-199x300 smykkekurs-1911-300x199

Malerkurs på Maisenteret med Knut Thorstensen

kurs-002-300x199 kurs-006-199x300 kurs-010-300x199 kurs-0091-200x300

 

 

Grafikkurs på Maisenteret med Eli Møller

dsc_02331-300x199 elikurs-033-300x199 elikurs-034-199x300 elikurs-044-300x199

Malerkurs på Ås Psykiatriske senter, med Knut Thorstensen:

knutkurs-012-300x219 knutkurs-019-300x224 knutkurs-021-300x199 knutkurs-0131-300x225