Una Hunderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Una Hunderi

 

Pilotgalleriet ved Akershus Kunstsenter produserer og formidler tilbudet innen visuell kunst i Den kulturelle skolesekken i Akershus.


Produksjonene inngår i Akershus fylkeskommunes tilbud i Den kulturelle skolesekken som utarbeides og driftes av fylkets produksjonsenhet kultur.akershus.

Visuell kunst er i denne sammenhengen å forstå som billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Vi har også et samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design om lån av 2 utstillinger pr. år og kompetanseheving. Pilotgalleriets drift er finansiert av Akershus fylkeskommune og staten.

Tilbudet for visuell kunst i Dks i Akershus blir endelig godkjent i Fagutvalget for visuell kunst.

Fagutvalgets medlemmer:

Vibeke Kirkebø Hegg, konsulent visuell kunst kultur.akershus

Liv Klakegg, leder for Pilotgalleriet

Hilde Kjos, turnélegger kultur.akershus

Rikke Komissar, leder Akershus Kunstsenter

Ann Kristin Sørli, Nasjonalmuseet

Åshild Løvbrøtte, lærer i grunnskolen

Tove Richter, lærer i ungdomsskolen

Hege Enger, lærer i videregående skole

For informasjon om alle produksjoner, se www.ksys.no

Eller se på grunnskole-fanen og videregåendeskole-fanen.