Pilotgalleriet

Pilotgalleriet er Akershus Kunstsenters egen formidlingsavdeling! Vi produserer og formidler utstillinger, verksteder og kunstnermøter til alle klassetrinn i Akershus, innenfor visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.

Se en introduksjonsfilm til Pilotgalleriet og hva vi gjør, her.

Produksjonene inngår i Akershus fylkeskommunes tilbud i Den kulturelle skolesekken som utarbeides og driftes av fylkets produksjonsenhet kultur.akershus.

Visuell kunst er i denne sammenhengen å forstå som billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Vi har også et samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design om lån av 2 utstillinger pr. år og kompetanseheving. Pilotgalleriets drift er finansiert av Akershus fylkeskommune og staten.

Tilbudet for visuell kunst i Dks i Akershus blir endelig godkjent i Fagutvalget for visuell kunst.

Fagutvalgets medlemmer:

Vibeke Kirkebø Hegg, konsulent visuell kunst kultur.akershus
Liv Klakegg, leder for Pilotgalleriet
Hilde Kjos, turnélegger kultur.akershus
Rikke Komissar, direktør Akershus Kunstsenter
Ann Kristin Sørli, Nasjonalmuseet
Bjørn Kowalski Hansen, kunstner
Åshild Løvbrøtte, lærer i grunnskolen
Tove Richter, lærer i ungdomsskolen
Hege Enger, lærer i videregående skole

For informasjon om alle produksjoner, se www.ksys.no

Er du en kunstner, designer eller arkitekt som vil jobbe med produksjoner til Den kulturelle skolesekken, ta kontakt!

Kontaktperson: Liv Klakegg, leder for Pilotgalleriet, tlf. 64 84 34 43, eller sentralbord 64 84 34 40.