Una Hunderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Una Hunderi

 

Pilotgalleriet ved Akershus Kunstsenter produserer og formidler tilbudet innen visuell kunst i Den kulturelle skolesekken i Akershus.


Produksjonene inngår i Akershus fylkeskommunes tilbud i Den kulturelle skolesekken som utarbeides og driftes av fylkets produksjonsenhet kultur.akershus.

Visuell kunst er i denne sammenhengen å forstå som billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Vi har også et samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design om lån av 2 utstillinger pr. år og kompetanseheving. Pilotgalleriets drift er finansiert av Akershus fylkeskommune og staten.

Tilbudet for visuell kunst i Dks i Akershus blir endelig godkjent i Fagutvalget for visuell kunst.

Fagutvalgets medlemmer:

Vibeke Kirkebø Hegg, konsulent visuell kunst kultur.akershus

Liv Klakegg, leder for Pilotgalleriet

Hilde Kjos, turnélegger kultur.akershus

Rikke Komissar, leder Akershus Kunstsenter

Ann Kristin Sørli, Nasjonalmuseet

Bjørn Kowalski Hansen, kunstner

Åshild Løvbrøtte, lærer i grunnskolen

Tove Richter, lærer i ungdomsskolen

Hege Enger, lærer i videregående skole

For informasjon om alle produksjoner, se www.ksys.no

Eller se på grunnskole-fanen og videregåendeskole-fanen.