Videregående skole

Pilotgalleriets produksjoner for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, skoleåret 2018/2019:

Mote møter kunst – et møte med kunstner og designer Susanne Roti, som jobber i grenselandet mellom kunst og design.

Persona – et møte med kunstner og fotograf Linda Bourgane Engelberth

Se en utstilling – besøk en utstilling eller flere hos Akershus Kunstsenter, Henie Onstad Kunstsenter og Trafo Kunsthall, og få formidling av en kunstner.

For mer informasjon om hele programmet og turné – klikk her