Videregående skole

Pilotgalleriets produksjoner for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, skoleåret 2017/2018:

Mote møter kunst – et møte med kunstner og designer Susanne Roti, som jobber i grenselandet mellom kunst og design.

På en fot – et møte med industridesigner Mathias Hansson.

To my children – et møte med Shwan Dler Qaradaki, og hans digitale billedfortelling To my children.

Se en utstilling – besøk en utstilling eller flere hos Akershus Kunstsenter, Henie Onstad Kunstsenter og Trafo Kunsthall, og få formidling av en kunstner.

For mer informasjon om hele programmet og turné – klikk her