Videregående skole

Pilotgalleriets produksjoner for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, skoleåret 2020/2021:

Utsmykking – formidling av utsmykkingen på Jessheim vgs til skolens elever. Formidler er kunstner Bjørn-Kowalski Hansen. 

Se en utstilling – besøk en utstilling eller flere hos Akershus Kunstsenter, Henie Onstad Kunstsenter og Trafo Kunsthall, og få formidling av en kunstner.

Fra utsmykkingen til Bjørn-Kowalski Hansen på Jessheim VGS.