Retningslinjer for bilder og tekst

Innsendte bilder må være i minst 3500 x 2500 pixels, lagret som jpg i maks kvalitet. Størrelsen på bildet vil da bli ca. 5.5 MB. Dette muliggjør en utskrift av bildet i A3 med 200 dpi. Er bildet bearbeidet i Photoshop er det viktig at det er «lagret for web».

Filnavn på bildet må være fornavn-etternavn-billedtittel-årstall, f.eks: john-pettersen-portrettstudie-2008.jpg

Tekst kan være lagret i Word (doc), rich text (rtf) eller ren tekst (txt).  Det er viktig at teksten er ryddig, og så ren for formateringer som mulig. Teksten skal holdes i én font og være uten bilder. Avsnittene i teksten skal skilles av med TO linjeskift.