Utstillinger 2007

Jan – Feb:
Annar Bjørgli (foto, installasjon) og Atle Hynne (maleri, installasjon)

Mars – April:
Anne Thomassen (keramikk), Ina Eriksen og Øyvind Berg (tegning, veggmaleri, objekter, tekst)

Mai – Juni:
Karen Ingeborg Bye (tegning og maleri), Hanna A. Høiness (maleri)

Juli Stengt

Aug – Sept:
Fie von Krogh og Line Garlind (smykker)

Nov – Des:
Anne Line Sund (keramikk), Jørgen Moe (skulpturer)