Utstilling i fylkeskantinen nå:

Adresse: Schweigårdsgate 4, Oslo. (Galleri Oslo)

februar, mars, april

Ana Maria Lopez

CLopez01 Lopez02

Caratula (Betyr både magasincover og maske)

 

Lopez03 Lopez04 Lopez05 Lopez06

Hommage til Carravaggio                                       

 

Tidligere utstillinger:

Morten Langhoff

Langhoff 8 etg 3 Langhoff 8 etg 2 Langhoff 8 etg 1 Langhoff  Kantina 3

Jeg fotograferer mye som forberedelser til mine malerier. Fotografiene jeg har mest tro på blir bearbeidet i Photoshop, deretter blir de aller fleste forkastet. De få som viser seg å kunne brukes, tjener så som skisser til maleriene.

Disse skissene settes så gjerne opp mot nokså abstrakte bakgrunner, gjerne med en form for flateinndeling.

Ofte maler jeg to eller flere motiver på samme lerret. Det er da gjerne en form for sammenheng mellom disse motivene, uten at denne sammenhengen nødvendigvis er helt åpenbar.

Jeg finner interessante motiver mange steder, visuelle inntrykk som kan omsettes i maleri. En stund var jeg opptatt av elementer fra naturen – vann, grener.  Og maleriene mine inneholder nesten alltid mennesker, gjerne mange.

Iblant bruker jeg også min bakgrunn som kunsthistoriker i maleriene, gjennom referanser eller egne versjoner og tolkninger av andres malerier.

 

Turid Juve

turid juve

DSC_0006

 

Solveig Aalberg:

kantine og bussterminal 012

ny

 

kantine og bussterminal 013

 

Ellen Frøysaa

kantinen13 058 kantinen13 063 kantinen13 065 kantinen13 068 kantinen13 057

Akershuskunstnere kan søke om utstillingsplass.  Send søknad med CV, tekst og foto til: kunstvisitten@akershuskunstsenter.no

Gitte Magnus

Tone Hagen:

Hilde Irene Knutsen:

8. etasje: