Bærum kulturhus

Akershus Kunstsenter kuraterer utstillingsprogrammet i Bærum kulturhus.

10. september åpnes utstillingen For yr Entertainment av Elisabet Storhaug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storhaug jobber med hovedsakelig med tekstil og vev, men på en annerledes måte og
med et annet innhold enn det man kanskje forbinder med tekstilkunst.

Prosjektet som vises denne gangen er et resultat av hennes store musikkinteresse.
Arbeidene relaterer seg til de holdninger som hun har blitt påvirket av gjennom en
alternativ musikkbevegelse; resirkulering, gjenbruk, vegetarisme, internettvirksomhet,
gjør-det-selv-holdninger (d.i.y.) samt tekstilteknikker som silketrykk. Det er med andre
ord mange aspekter ved prosjektet.

Tematisk tar arbeidene til Storhaug utgangspunkt i samlingen og det å samle på noe. Det
kan være snakk om samling av bilder, av minner, av ting som har en spesiell betydning.
Felles er at dette dreier seg om ting som utvilsomt vil trigge assosiasjoner hos den
enkelte betrakter.

Utradisjonelle materialer som magnetbånd fra kassetter brukes i veven, fotografier
transformeres til tekstile bilder og gis et nytt uttrykk som likevel har klare fellestrekk
med sitt opphav.

Storhaug utfører alle delene av produksjonsprosessen selv. Hun farger selv garnet,
setter opp veven selv, vever teppet for hånd, lager silketrykkrammene og trykker for
hånd. Som hun selv påpeker: «Jeg er opptatt av arbeidsprosessen og tiden det tar.»

Elisabet Storhaug avsluttet sin MA ved KHiO, ved fakultet for visuell kunst, avdeling
kunstfag, i 2008. Hun har blant annet stilt ut ved Nasjonalmuseet, Galleri Trafo og Oslo
Kunstforening.