Kommende utstillinger

 

10.11–10.12
Jan Christensen / Inga Sund Hofset / Nina Skarsbø

I denne perioden har kunstsenteret invitert tre kunstnere: to nyutdannede og en med lengre fartstid i feltet. Til felles har de vist en leken og utforskende tilnærming til sin kunstneriske praksis, der konseptuelle tilnærminger kombineres med formale virkemidler.

Jan Christensen (f. 1977) arbeider konsekvent med kunst som et eksperimentelt tankerom gjennom uttrykk som foto, maleri, installasjon og skulptur. Den kritiske samtalen rundt kunst, samt verk som peker til annen samfunnsdebatt, er gjentagende tema og grep i hans produksjon. Ved hjelp av tekst og bilder skapes verk som er poengterte og tvetydige. Hans varierte praksis, som også inkluderer ulike kunstneriske samarbeid, resulterer ofte i nye uttrykk og teknologiske eksperimenter. Med verk av monumental skala, enten det er store dimensjoner eller problematiske temaer, etterstreber han en kompromissløs tilnærming til kunstfaglige paradigmer. Christensens holdning om at kunstfeltet skal fungere som arena for marginale uttrykk og progressive meninger gjør at kunstnerskapet som helhet kan tolkes som en serie kunstneriske øvelser som risikosport.

Nina Skarsbø (f.1984) jobber med skulptur og installasjon med utgangspunkt i mennesket og dets forhold til naturen. Hennes arbeider kan leses som en kommentar til vitenskapelige fenomener og arkitektoniske strukturer. Gjennom manipulasjon av materialer, skaper Skarsbø illusjoner som gjør at objekter kan framstå som noe annet, og stiller slik spørsmål ved det vi ser. For kan vi stole på vår egen persepsjon? Hvordan skal vi lese en skulptur tilsynelatende utført i granitt, som viser seg å være laget av noe helt annet? Refleksjoner rundt hvordan naturen i dag har blitt til en kulturell kategori og et vitenskapelig produkt er gjennomgående i Skarsbøs arbeider, som også reiser spørsmål omkring hvordan vi forandrer naturen gjennom genmanipulasjon og teknologi.

Det filosofiske aspektet omkring kulturell og intuitiv meningsdannelse finner vi også igjen i Inga Sund Hofsets (f. 1983) arbeider. Gjennom maleri, skulptur og tekst utforsker Hofset forholdet mellom abstraksjon og menneskelig erfaring. Et abstrakt maleri kan behandle interne formale problemstillinger eller vitne om en ytre virkelighet. Når oppfattes en strek som en gest, og når forstås den som en kontur? Verkenes litterære titler understreker tvetydigheten rundt hvordan mening dannes. Maleriet som bilde og objekt står sentralt i Hofsets arbeider, der hun utforsker både maleriets mulighet som representasjon og dets romlige tilstedeværelse i møtet med betrakteren.

Kuratorer: Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen