Kommende utstillinger

Nedlastbar pdf årsprogram 2020:
AKS PROGRAM 2020_NO / AKS PROGRAM 2020_ENG

12.06–30.08
BONANZAZA
– Exit Akershus Kunstsenter!

Årets sommerutstilling byr på et mangfold av uttrykk og teknikker, og vil være den aller siste utstillingen før Akershus Kunstsenter flytter inn i nytt bygg under nytt navn. Med denne utstillingen avslutter vi dermed over 25 års aktivitet i Storgata 4. Det store spørsmålet er hvordan man avrunder og oppsummerer nærmere tre tiårs utstillingsprogram i Lillestrøm?

En ide som oppstod, var å samle alle utstillende kunstnere til en gigantisk utstilling, men dette er selvsagt umulig. Vi har derfor måttet begrense oss til et utvalg kunstnere fra de siste ti år. Kunstverk vil presenteres i form av originalverk eller dokumentasjonsfoto, og helheten vil by på et vell av uttrykk, både formmessig og tematisk.

Som del av utstillingen vil vi også presentere en publikasjon, som gir et innblikk i noen av kunstsenterets større prosjekter fra perioden 2008 og frem til i dag: Det er i denne perioden vi har jobbet strategisk med å utvikle kunstsenteret til et profesjonelt, utadrettet og synlig visningssted. Det er også i denne perioden vi har gjennomført prosjekter som har koblet seg på byen og samfunnet, fremfor å dyrke et eksklusivt kretsløp. Samspill mellom kunstsenteret og Lillestrøms innbyggere har stått sentralt.

I denne utstillingen byr kunstsenteret på et innblikk i prosessen, og gjennom utstillingen og en utfyllende publikasjon får de besøkende innblikk i kunstsenterets aktivitet frem mot det nye bygget. Med et VR-prosjekt byr vi også på et visuelt glimt inn i det nye bygget!

Utstillingen er kuratert av Monica Holmen.