Kommende utstillinger

Nedlastbar pdf årsprogram 2020:
AKS PROGRAM 2020_NO / AKS PROGRAM 2020_ENG

 

17.04–16.05
TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET?
Ida-Johanna Lundqvist / Monika Żak / The Lilithists (Itonje Søimer Guttormsen, Ingrid Eggen, Aina Villanger, Rannveig Hägg Berge, Hanna Barfod, Birgitte Larsen, Maria Grazia Di Meo, Marte Vold, Silja Espolin Johnson, Solveig Løvås) / Lykourgos Porfyris / Kirsti van Hoegee / Erlend Berge / Siri Hermansen / Henrik Sørensen
– med flere

I utstillingen Tro, håp og kjærlighet? forenes kunstnere som på ulike måter tar for seg religion og tro. For handler tro bare om religion, personlig overbevisninger eller livsanskuelse? Hva med overtro eller andre alternative former for tro? I denne utstillingen inviterer vi til refleksjoner omkring en utvidet forståelse og tilnærming til tro som fenomen.

Ida-Johanna Lundqvist (f. 1984) sin praksis kretser rundt menneskekroppen, ritualer og språk, men hennes interessefelt favner også begravelsestradisjoner, som kommer til uttrykk gjennom skulptur, installasjon og lyd. Lundqvist sin installasjon vil innta hele første etasje i Akershus Kunstsenter, og omfatter også et tatoveringsstudio. På den måten kobles den eldgamle tradisjonen med å markere kroppen med visuelle symboler sammen med riter, og spørsmål knyttet til noe evigvarende.

Med en bakgrunn i kognitiv nevrovitenskap, vrir Monika Żak (f. 1988) det vitenskapelige i retning av noe abstrakt, der lys og personlige overbevisninger står sentralt. Interessen for uforklarlige opplevelser utforskes i visningsrommet, og i utstillingen viser hun en installasjon som bader de besøkende i rødt lys. På den måten skapes en eksperimentell ramme der publikum kan ta del i en sensorisk opplevelse. Og hvem vet, kanskje avsløres en annen virkelighet skjult bak førsteinntrykket?

Kunstnergruppen The Liliths utforsker «kollektive muligheter inspirert av kvinnen Lilith – Adams første kone som mente at Eden var for trygt, Adam for rigid og Gud bare sov.» Gruppen ble dannet i 2015 av regissør Itonje Søimer Guttormsen sammen med kunstnerne Ingrid Eggen og Liv Kristin Holmberg, poet Aina Villanger, arkitekt Rannveig Hägg Berge, skuespillerne Hanna Barfod, Birgitte Larsen og Maria Grazia Di Meo, regissør Marte Vold, filmprodusent Silja Espolin Johnson, og litteraturlærer Solveig Løvås. Gruppen inntar kunstsenteret med blant annet installasjon og video.

Kirsti van Hoegee (f. 1975) interesserer seg for vitenskap, og i hennes kunstnerskap utforskes planeter og solsystem side om side med mer konkrete stoffer som stein og bergarter. Hoegee utforsker også fotografiet som medium, der refleksjoner omkring sannhet er relevant.

Med bakgrunn i egne erfaringer som albino, undersøker Lykourgos Porfyris (f. 1988) overtro knyttet til albinoer. En eldgammel overtro praktisert i afrikanske land som Kenya, Tanzania og Burundi anser kroppsdeler fra albinoer som viktige ingredienser i heksemedisin, og den dag i dag jaktes albinoer for kommersiell utnyttelse. I prosjektet The Kakurlackó Orderis undersøker kunstneren en annen side av myter knyttet til albinoer, nemlig munkeordener og sekter som oppstod i middelalderen og frem til midten av 1800-tallet.

Tro og religion har stått sterkt i Norge, selv om vi i dag fremstår som et sekularisert land. Kristendommen har vært landets offisielle religion siden ca. 1020, og over hele landet finner vi ulike frikirker og troshus. Erlend Berge (f. 1984) har reist landet rundt for å dokumentere forlatte bedehus, men også det han kaller «Bedehusfolket» er dokumentert, og i all hovedsak møter vi eldre mennesker. Fotografiene vitner om en svunnen tid, men minner oss samtidig på hvilken kulturarena bedehusene var, som samlingssteder som forente lokalsamfunnet.

Siri Hermansens lydverk hører vi bønn, sang og bønnerop fra de tre store verdensreligionene kristendom, jødedom og islam blande seg. Med samme geografiske opphav, men preget konflikt seg i mellom, er dette et verk som oppfordrer til refleksjon omkring religionens posisjon i dag – hos enkeltmennesket og i samfunnet for øvrig.

Samlet sett favner denne utstillingsperioden et bredt spekter av kunstnere som på ulike måter utfyller refleksjonen omkring tro og religion, en kobling med forbindelseslinjer langt tilbake i kunsthistorien. Imidlertid var datidens kunst oppdragskunst fra de geistlige, mens samtidskunsten stiller seg mer spørrende.  Vi inviterer våre besøkende til å komme og oppdage myter, personlige sannheter, og andre overbevisninger. Hva kommer du til å tro på?

Som del av utstillingen vil det også bli byvandring innom ulik arkitektur for trossamfunn, foredrag og samtaler. Følg med for mer informasjon.

Utstillingen er kuratert av Martina Petrelli (kunstsenteret), Rikke Komissar og Monica Holmen (Lillestrøm kirke og utvidet formidlingsprogram).

 

28.05–30.08
BONANZA–ZA–ZA
– Et utall kunstnere fordelt på to etasjer, fasaden og mer til

Årets sommerutstilling byr på et mangfold av uttrykk og teknikker, og vil være den aller siste utstillingen før Akershus Kunstsenter flytter inn i nytt bygg under nytt navn. Med denne utstillingen avslutter vi dermed over 25 års aktivitet i Storgata 4. Det store spørsmålet er hvordan man avrunder og oppsummerer nærmere tre tiårs utstillingsprogram i Lillestrøm?

En ide som oppstod, var å samle alle utstillende kunstnere til en gigantisk utstilling, men dette er selvsagt umulig. Vi har derfor måttet begrense oss til et utvalg kunstnere fra de siste ti år. Kunstverk vil presenteres i form av originalverk eller dokumentasjonsfoto, og helheten vil by på et vell av uttrykk, både formmessig og tematisk.

Som del av utstillingen vil vi også presentere en publikasjon, som gir et innblikk i noen av kunstsenterets større prosjekter fra perioden 2008 og frem til i dag: Det er i denne perioden vi har jobbet strategisk med å utvikle kunstsenteret til et profesjonelt, utadrettet og synlig visningssted. Det er også i denne perioden vi har gjennomført prosjekter som har koblet seg på byen og samfunnet, fremfor å dyrke et eksklusivt kretsløp. Samspill mellom kunstsenteret og Lillestrøms innbyggere har stått sentralt.

I denne utstillingen byr kunstsenteret på et innblikk i prosessen, og gjennom utstillingen og en utfyllende publikasjon får de besøkende innblikk i kunstsenterets aktivitet frem mot det nye bygget. Med et VR-prosjekt byr vi også på et visuelt glimt inn i det nye bygget!

Utstillingen er kuratert av Monica Holmen.