Lise Bjørne Linnert / Pierre Lionel Matte / Victor Mutelekesha / Morten Slettemeås

Årets Kunst på vandring-utstilling er et utdrag fra utstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present. Vi flytter utstillingen som ble vist i Stallgården, Eidsvoll Verk, til Trafo kunsthall i Asker. Velkommen til åpning lørdag 20/9 kl. 13–16!

Morten Slettemeås, Untitled (Blue,pink & Idiot), 2014
Morten Slettemeås, Untitled (Blue,pink & Idiot), 2014

LISE BJØRNE LINNERT / PIERRE LIONEL MATTE / VICTOR MUTELEKESHA / MORTEN SLETTEMEÅS

Gjennom fire ulike prosjekter reiser utstillingen spørsmål knyttet til identitet, nasjonsbygging, historiefortelling og demokrati.

Natur ansees ofte som «typisk norsk», og landskapsmaleriet har vært sentralt i vår nasjonsbygging siden romantikken. Morten Slettemeås’ malerier har en tydelig relasjon til landskapsmaleriet så vel som historiemaleriet, der de illustrerer historiens mange handlinger gjennom lag på lag og bruddstykker. Fortellingen må vi imidlertid lage selv, en parallell til historiefortelling generelt: den avhenger av hvem som skriver historien.

Gjennom utallige sitater om ondskap hentet fra historien, stiller Lise Bjørne Linnert i installasjonen Cruelty Has a Human Heart spørsmål ved hvorvidt en handling er ond, når tanken bak var god. Dermed knytter det an til relieffet av Victor Mutelekesha, et topografisk kart over Norge hvor Eidsvoll – og dermed Grunnloven – er topp-punktet. I kulissene lurer imidlertid spørsmål om de etiske retningslinjene og på bekostning av hvem og hva Norge har sin velferd. Spørsmål knyttet til velferd og oljerikdom er noe også Pierre Lionel Matte tar opp. Gjennom et «oppusset» norsk pass sier det noe om de endringene Norge har gjennomgått de siste årene og hva slags bilde vi ønsker å skape av oss selv utad.

Disse fire kunstprosjektene er ulike i form og teknikk, men samles alle rundt noen felles perspektiver. Formulert i monumentale malerier, tekstilinstallasjon, trerelieff og rekonstruerte pass, reises det flere spørsmål knyttet til samfunnet I dag, enn det det gis svar. Dermed åpner også arbeidene for at betrakter selv kan reflektere videre.

Utstillingen vises i perioden 20. september–19. oktober 2014 i Trafo kunsthall, Asker. Åpningstidene her er onsdag–søndag 12–16.

Utstillingen utgjør årets Kunst på vandring-prosjekt og er et utdrag av Akershus Kunstsenters store satsning 1814 Revisited – The Past is Still Present, produsert i anledning Grunnlovsjubileet. Utstillingen er produsert av Akershus Kunstsenter med støtte fra Akershus fylkeskommune.

Lise Bjørne Linnert, Cruelt has a Human Heart.
Lise Bjørne Linnert, Cruelty has a Human Heart.
Pierre Lionel Matte, Norge 2.0
Pierre Lionel Matte, Norge 2.0
Victor Mutelekesha, The City on the Mount.
Victor Mutelekesha, The City on the Mount.