Kunst på vandring 2015: Bergtatt

Kunst på vandring 2015 hadde tittelen Bergtatt, og viste nye arbeider av Hilde Frantzen og Hans E. Thorsen.

cover

Vårt forhold til naturen synes i dag å være preget av store kontraster: vi oppholder oss innendørs, på kontorer og i sofakroken. Logget på all slags medier leves deler av livet på internett, fullstendig avsondret fra naturen. Samtidig ser det ut til å være et enormt behov blant folk å komme seg ut i naturen, et behov preget av selvrealisering. Birken skal gjennomføres på ski og sykkel, fjell skal bestiges og isbreer forseres. Og selv om kontrasten til det urbane og digitale livet er stor, er ikke smarttelefonen langt unna når den fysiske kontakten med naturen behørig dokumenteres og deles i sosiale medier.

I likhet med så mange andre kjenner også Hans E. Thorsen på et behov for å gå i fjellet eller komme seg ut på tur. Og har han først kommet seg ut på tur, blir det et mål å bestige fjelltoppen der i det fjerne og enda viktigere: ta et bilde eller ta med en stein derfra som bevis på at han har vært der. I forlengelsen av dette er flere av Thorsens arbeider resultater av fjellturer, og på den måten kan de si noe om forholdet mellom kunst og natur. Som for eksempel vardeskulpturene hans som er laget av steiner fra fjellturer. I fjellet har vardene en praktisk funksjon som veivisere, men ved å flytte steinene inn i galleriet – som readymades – gis de ny funksjon, som kunst og kan hende som en slags veiviser i utstillingen?

I andre verk, som collager med bilder fra fjelltopper i følge med tekst, setter Thorsen ord på egne tanker rundt det å bestige fjell, tanker som noen og enhver av oss nok kan kjenne oss igjen i. At idéen om å bestige et fjell kan gå til hodet på en, er en komisk men likevel ikke utenkelig tanke, og den er nærliggende i møte med Hilde Frantzens fotografier. Portrettene av mennesker i klassiske fjellanorakker med et stykke fjellignende tekstil over hodet fortoner seg som humoristiske, med et snev av ironi over det tidvis anstrengte forholdet vi har til naturen.

Frantzen viser også større tekstile arbeider, der enorme lerreter behandlet med akrylmaling ved første øyekast fortoner seg som stedsspesifikke, abstrakte installasjoner. Men assosiasjoner til skulpturelle fjellformasjoner er ikke langt unna, og ikke helt ulikt Thorsens varder har også Frantzen tatt en bit natur med inn i galleriet, om enn i en annen form og teknikk.

Sett under ett inviterer arbeidene til Hilde Frantzen og Hans E. Thorsen til refleksjon rundt så vel forholdet mellom kunst og natur, som våre egne relasjoner til naturen i dagens samfunn. Med en blanding av humor og alvor, ulike media og teknikker, åpnes det opp for nye perspektiver og andre tolkninger rundt vårt tidvis kontrastfylte forhold til naturen.

Kunst på vandring: Bergtatt ble i år vist følgende steder: Nes kulturhus (15.08–06.09), Skedsmo kunstforening (12.09–04.10), Asker kunstforening (10.10–08.11), og Ullensaker kunstforening (16.01–07.02. 2016).

Bergtatt er siste utstilling i Kunst på vandring, et pilotprosjekt som er del av Kunstpolitisk plan 2010–2015, initiert og finansiert av Akershus fylkeskommune. Bergtatt er produsert av Akershus Kunstsenter og kuratert av Monica Holmen.