Kunstsentert ønsker å vise utstillinger og prosjekter av høy kvalitet. Vi ønsker helhetlige og kuraterte prosjekter for hele huset. Separatutstillinger av kunsthåndverk og billedkunst, performance og live art samt prosjekter som tar i bruk det offentlige rom. Vi er åpne for tverkunstneriske prosjekter av alle slag.

Søknader må inneholde relevant billedmateriale, prosjektbeskrivelse og cv. Søknad sendes på e-post. Billedmateriale kan sendes som digitale vedlegg, cd eller linker. Innsendt materiale returneres ikke.

Hvem kan ikke søke? De som sitter i verv på kunstsenteret kan ikke søke utstillingsplass i samme periode som de innehar verv.

Har man hatt separatutstilling i en hel etasje ved kunstsenteret, bør det gå 8 år før man kan få tildelt separatutstilling igjen.

Søknader sendes utstillingsleder@akershuskunstsenter.no innen 15 september hvert år.

Plantegninger over utstillingssalene:

plantegning-1.gifplantegning-2.gif