Søke utstillingsplass?

Grunnet nybygg og flytteprosess vil vi dessverre ikke ta imot åpne søknader høsten 2018.

Siden vi per i dag ikke vet eksakt når kunstsenterets nybygg vil være ferdig, vet vi heller ikke når utlysning om åpne søknader vil publiseres neste gang. Sannsynligvis vil dette gjøres i løpet av høsten 2020. Søknader vil da gjelde utstillingsåret 2022. Vi vil legge ut informasjon så snart dette er avklart.