Søke utstillingsplass?

VIL DU JOBBE MED OSS I 2019?

Akershus Kunstsenter skal vise utstillinger og prosjekter av høy kvalitet innenfor visuell kunst, kunsthåndverk og design/arkitektur. Vi vil være et aktuelt, pulserende og modig visningssted, og prosjekter som faller inn under dette vil bli prioritert.

Vi er åpne for tverrkunstneriske prosjekter, stedsspesifikke arbeider og kunst i offentlig rom, og prosjekter som tar utgangspunkt i stedsrelaterte problemstillinger er av særdeles interesse.

Vi i Akershus Kunstsenter kuraterer alle utstillingene, men har du en utstillingsidé du gjerne vil ha realisert, er det mulig å søke om kuraterte prosjekter/utstillinger.

Søknader må inneholde relevant billedmateriale/skisser, prosjektbeskrivelse samt cv. Søknad sendes på e-post. Billedmateriale kan sendes som digitale vedlegg, cd eller linker. Innsendt materiale returneres ikke.

De som sitter i verv på kunstsenteret, kan ikke søke utstillingsplass i samme periode som de innehar verv.

Søknader sendes utstillingsleder@akershuskunstsenter.no 

Frist: 15. oktober 2017 for utstillingsplass i 2019

Plantegninger over utstillingssalene finner du her: Floor plan AKS

***

Akershus Kunstsenters priority is to show exhibitions and projects of high quality, spanning from visual art, arts and crafts, and design. We aim to be a relevant, dynamic and bold exhibition space, and projects that fulfil these aims will be prioritized. Interdisciplinary projects, site-specific works and art in public space is also wanted, as well as projects dealing with and related to the local society. Lastly, we are open to applications regarding curated projects and exhibitions.

Applications must contain relevant images and/or sketches, descriptions on both idea and works in general, as well as cv. Applications should be sent via email, and images as attachments, links or cd. Applications will not be returned.

Applications can be sent to: utstillingsleder@akershuskunstsenter.no

Deadline: 15th of October for exhibition programme in 2019.