Søke utstillingsplass?

Grunnet nybygg og flytteprosess vil vi dessverre ikke ta imot åpne søknader for året 2021.

Søknadsfrist for åpne søknader til utstillingsåret 2022 er satt til 15. oktober 2020.

Søknader kan kun sendes inn digitalt, som pdf / jpg / linker til vimeo o.l. og sendes på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no

Svar på søknader kan forventes innen utgangen av 2020.